Hoewel België en Nederland buurlanden zijn, zijn er enkele verschillen in de manier waarop afval wordt gescheiden en verwerkt in beide landen. Renewi België is een van de bedrijven die het afval regelt in België en in deze tekst worden de verschillen tussen België en Nederland op het gebied van afvalscheiding besproken.

Algemeen afvalbeheer in België

België heeft een complex systeem van afvalbeheer, waarbij het scheiden van afval sterk wordt aangemoedigd. In België wordt het afval over het algemeen gescheiden in vier belangrijke categorieën: papier en karton, PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons), glas en restafval. Veel gemeenten bieden gescheiden inzameling aan via speciale containers of zakken. Het is belangrijk om het afval correct te scheiden en het in de juiste container of zak te deponeren om ervoor te zorgen dat het op de juiste manier wordt verwerkt.

Groenafval in België

In België is er ook een aparte inzameling van groenafval, zoals tuinafval en plantaardige resten. Dit groenafval wordt meestal gecomposteerd en kan worden gebruikt om waardevolle compost te produceren. Sommige gemeenten bieden speciale containers of ophaaldiensten aan voor groenafval, terwijl andere gemeenten composteerbare zakken verstrekken.

Elektronisch afval

Wat betreft elektronisch afval (e-waste) heeft België ook speciale inzameling programma’s. In veel gemeenten zijn er inzamelpunten waar mensen hun oude elektronische apparaten kunnen inleveren voor recycling. Deze inzamelingspunten zorgen ervoor dat de schadelijke materialen in elektronica op een veilige manier worden verwijderd en dat waardevolle materialen worden teruggewonnen voor hergebruik.

Afvalscheiding in Nederland

In Nederland is afvalscheiding ook een belangrijk onderdeel van het afvalbeheer. Het land heeft een systeem van gescheiden inzameling op basis van verschillende afvalstromen. De belangrijkste categorieën zijn papier, glas, plastic, metalen verpakkingen, textiel, gft (groente-, fruit- en tuinafval) en restafval. Gemeenten bieden meestal verschillende containers aan voor deze afvalstromen, die regelmatig worden opgehaald.